TRÄNING

Inbjudan till 2 st endagarsläger – Prova på vallning för kroppsvallande hundar i SvKV´s regi

Datum: Två tillfällen, lördagen 2017-09-09, söndagen 2017-09-10
Tid: 09:00 – 16:00
Plats: Mårtensby Gård, Almunge

Instruktör: Ewa Karlsson Myrbrink. SVAK instruktör, SvKV certifierad instruktör, godkänd vallanlagsbeskrivare.

Min antal deltagare per dag: 5
Max antal deltagare per dag: 12
Kostnad: 900 kr
Kost/Logi: Lunch och fika under dagen

Deltagarkrav: Medlem i SvKV – Svenska Kroppsvallarklubben
Senaste anmälningsdatum = inbetald avgift: 2017-08-31
Betalning till: PG 595459-9
Anmälan till: ewa@martensby.se

Övrig info: Hunden ska vara avmaskad med Axilur eller Droncit senast 10 dgr innan vallägret. Stövlar/skor måste vara väl rengjorda om man vistats bland annan boskap inom 48 timmar.

Om man önskar kan man anmäla till båda dagarna, kontakta då ewa@martensby.se för att boka logi och frukost. Kostnad tillkommer.

Mer erfarna ekipage tas emot i mån av plats.

Varmt välkomna!