Träning

Här listar vi instruktörer och träningsställen med erfarenhet av kroppsvallande raser. Träningsställen ska följa SKK´s policy för vallning med hund och ha produktionsplatsnummer. Anmäl gärna ditt ställe om du har instruktörserfarenhet och uppfyller kriterierna.


Ewa Myrbrink Karlsson, Mårtensby Gård, Almunge

Tel: 0708-881687
Epost: ewa[at]martensby.se
Ewa är även godkänd vallanlagsbeskrivare.


Tony Söderlund & John-Åke Andersson, Stöde Vallgård, Sundsvall

Tel: 0691-10896, 073-0910896  eller till Tony 0691-663318, 070-2210257
Epost: pontiacking[at]hotmail.com (Tony), johnake.andersson[at]telia.com (John-Åke)
Tony är även godkänd vallanlagsbeskrivare.


Maud Grönberger, Kämparp, Genarp

Mer info på Svenska Herdeskolans hemsida
Tel: 0046 – 40 – 48 80 08
Mobil: 0739 – 45 79 77
E-post: bc_herd[at]algonet
Samtliga vallhundsraser är välkomna på kurserna.


Ankie Hermansson, Fäboda Gård, Mariefred

Fäboda Gård
647 92 Mariefred
Mobil: 0708-950416
http://goosewood.blogspot.com/
www.goosewood.com