Vallanlagsprov

Vallanlagsprov  syftar till att bedöma om hunden har vallanlag eller inte.  Inga förkunskaper krävs.
Det är också det första steget innan man får göra ett vallarbetsprov (HWT).

För att göra ett vallarbetsprov (HWT) krävs att man har ett ha gjort ett godkänt anlagstest och en valltränad hund .
Att bara ha gjort ett godkänt anlagstest för att starta vallarbetsprov (HWT) räcker inte,  hunden måste  tränas för uppgiften.
Man måste kunna säkerställa fårens säkerhet genom att ha en bra lydnad och ett bra stopp på sin hund i fårhagen.

Det är viktigt att du tränar din hund innan du anmäler den till ett vallarbetsprov (HWT).

Varje fårägare äger rätten att innan och i samband med ett vallarbetsprov (HWT) utföres vilja se hunden på mindre yta för att säkerställa fårens säkerheten innan ekipaget släpps på den stora yta vilket vallarbetsprovet (HWT) medför.

Kontakta gärna någon av våra instruktörer för råd och hjälp.