Vallanlagsprov

Vallanlagsprov  syftar till att bedöma om hunden har vallanlag eller inte.  Inga förkunskaper krävs.

Hur gör jag om jag vill vallanlagstesta min hund?

Privatpersoner och uppfödare kan anmäla direkt till SvKV utlysta anlagstest. Dessa test är öppna för alla raser enligt gällande raslista.  Om inget test finns utlyst skall man vända sig till sin rasklubb som är den som anmäler intresse till SvKV. Instruktörer och anlagstestare kan också i samband med träningsläger ansöka att få arrangera anlagstest.

För  info se:   Råd och anvisningar för bokning av SvKV vallanlagstest (NHAT)

För bokning av eller anmälan till vallanlagstest  Klicka här

Vallanlagstest  är också det första steget innan man får göra ett vallarbetsprov (HWT).

För att göra ett vallarbetsprov (HWT) krävs att man har ett ha gjort ett godkänt anlagstest och har en valltränad hund .
Att bara ha gjort ett godkänt anlagstest för att starta vallarbetsprov (HWT) räcker inte,  hunden måste  tränas för uppgiften. Ta kontakt med SvKV certifierad instruktör när ni börjar känna er redo . De kan bedömma om er hund är redo för ett vallarbetsprov ”HWT” eller ej.
Ett absolut måste för kunna säkerställa fårens säkerhet är att hunden är lydig  i fårhagen och det är ett måste att ha ett bra stopp på sin hund. Högst troligt är att innan ett ekipaget kommer att få starta ombedes visa på begränsad yta att hunden är säker för fåren. Det är Fårägaren och domaren som beslutar om detta, om man inte skulle tillåtas starta sin hund återbetalas inte anmälningsavgiften.

Det är viktigt att du tränar din hund innan du anmäler den till ett vallarbetsprov (HWT).

Varje fårägare/domare äger rätten att innan och i samband med ett vallarbetsprov (HWT) utföres vilja se hunden på mindre yta för att säkerställa fårens säkerheten innan ekipaget släpps på den stora yta vilket vallarbetsprovet (HWT) medför.

Kontakta gärna någon av våra instruktörer för råd och hjälp.