Kalendarium för kommande vallanlagstester

2/9 Catteldogklubben står som teknisk utförare av testet.

För information och anmälan kontakta traning-prov@kroppsvallarna.se