Kommande vallanlagstester

Här kommer vi att lägga ut information om när SvKV arrangerar anlagstest.

För närvarande jobbar vi med planering av kommande anlagstest.

Vill du göra ett test och inget från SvKV utlyst test finns här kontaktar du din rasklubb. Denna kan kontakta SvKV för att arrangera ett anlagstest för rasklubben.