Alla inlägg av Webmaster

Officiellt anlagstest 3 augusti

Den 3 augusti har SvKV ett officiellt anlagstest med Svenska Isländska Fårhundklubben (SIFK) som utförare. Sista anmälningsdag för isländska fårhundar är 27 juni. Om det finns platser kvar fyller SvKV upp dessa med andra raser. Dessa tas med i den ordning som de inkommit med en intresseanmälan. Sista anmälningsdag för andra raser är 11 juli.

För anmälan kontakta vallning@islandshunden.se

Dataskyddsförordningen

Från och med 25 maj börjar en ny dataskyddsförordning kring personuppgifter att gälla i samtliga EU-länder.
SvKV behöver hantera personuppgifter för att kunna bedriva sin verksamhet med anlagstest, prov och tävlingar för kroppsvallande raser. Det innebär att klubben sparar olika personuppgifter.
Har du frågor kring hur dina personuppgifter hanteras kan du höra av dig till dataskyddsombud@kroppsvallarna.se

Oftast rör det sig om namn och e-postadresser. Men i vissa fall även medlemsnummer och klubb, postadress, telefonnummer och i någon gång personnummer.  Klubben sparar endast de uppgifter som är relevanta för ändamålet. De uppgifter som sparas raderas när syftet för att spara dem inte längre finns kvar.  Varje person som SvKV har registrerat personuppgifter på har utan kostnad rätt att få ta del av dessa uppgifter och hur vi handskas med dem. SvKV har en länk på hemsidan som man kan nå ansvarig person på. (Finns ovanför denna text). Över lag så använder vi oss av skriftligt samtycke till att SvKV får spara de personuppgifter som krävs för att genomföra olika aktiviteter.