Alla inlägg av Webmaster

Domarkonferens i Prag

SvKV representerades av ordförande Karin Petterson, anlagsbeskrivare Ankie Hermansson, Ewa Karlsson Myrbrink och Tony Söderlund på FCI Herding Commission’s genomgång av det nya regelverket för Traditional style under april månad.

 

Årsmöte 2018

Svenska Kroppsvallarklubben inbjuder härmed alla medlemmar till årsmöte.

Datum:  söndag 4 mars 2018, kl 12.00

Plats:  SKK´s lokaler i Rotebro

Ev. motioner ska vara skriftliga och undertecknade och lämnas till styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet, (4/2) enligt stadgarna §7,mom.5.

Om du vill komma i kontakt med valberedningen, så är sammankallande Jan Rohdin , mobil 070-555 15 40 .

Årsmötesdagordning finner du i klubbstadgan §7 mom.2

Övriga handlingar fås på mötet.

Mycket välkomna till årsmötet 4/3 kl. 12.00!

Styrelsen SvKV

Prova på vallning

2 st endagars Prova på vallnings läger kommer att hållas i september

Datum: Lördag 9 september och söndag 10 september
Plats: Mårtensby Gård, Almunge

Inbjudan kommer att läggas ut här och på Facebook inom kort.

Mer info kommer!