Domarkonferens i Prag

SvKV representerades av ordförande Karin Petterson, anlagsbeskrivare Ankie Hermansson, Ewa Karlsson Myrbrink och Tony Söderlund på FCI Herding Commission’s genomgång av det nya regelverket för Traditional style under april månad.

 

Årsmöte 2018

Svenska Kroppsvallarklubben inbjuder härmed alla medlemmar till årsmöte.

Datum:  söndag 4 mars 2018, kl 12.00

Plats:  SKK´s lokaler i Rotebro

Ev. motioner ska vara skriftliga och undertecknade och lämnas till styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet, (4/2) enligt stadgarna §7,mom.5.

Om du vill komma i kontakt med valberedningen, så är sammankallande Jan Rohdin , mobil 070-555 15 40 .

Årsmötesdagordning finner du i klubbstadgan §7 mom.2

Övriga handlingar fås på mötet.

Mycket välkomna till årsmötet 4/3 kl. 12.00!

Styrelsen SvKV

ÅRSMÖTE 2017

Svenska Kroppsvallarklubben inbjuder härmed alla medlemmar till årsmöte.

Datum: Lördagen den 18/3 2017 kl. 13.00

Plats: Fäboda Gård, utanför Mariefred

Ev. motioner ska vara skriftliga och undertecknade och lämnas till styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet, (19/2) enligt stadgarna §7,mom.5.

Ta på varma kläder, vi kommer att hålla till i en välventilerad lada. Om det skulle bli extremt kallt finns inomhusmöjlighet.
Som hjälp med att hålla värmen bjuder vi årsmötesdeltagarna på soppa och bröd samt fika. Vill du ha sopplunch anmäl det till Ankie på mob; 0708 950416.

Om du vill komma i kontakt med valberedningen, så är sammankallande Marie Bankhed, mobil 076 7671703.

Årsmötesdagordning finner du i klubbstadgan §7 mom.2

Övriga handlingar fås på mötet.

Mycket välkomna till årsmötet 18/3 kl. 13.00!

Styrelsen SvKV