Brev till rasklubbarna angående anlagstest

Information om anlagstestet skickades ut till rasklubbarna i slutet på februari och en revidering av ansökningsrutinen kommer ut så snart vi har fått OK från SKK.