Dataskyddsförordningen

Från och med 25 maj börjar en ny dataskyddsförordning kring personuppgifter att gälla i samtliga EU-länder.

Information om hur SvKV hanterar dina personuppgifter finner du nu under rubriken Klubben och så skrollar du ner till Dataskyddsförordningen och klickar på denna rubrik.