Utskick till rasklubbar och anlagstestare

Anmälningsblanketter tillsammans med den senaste versionen av Råd och anvisningar har skickats ut till rasklubbar och anlagstestare.

Samtliga dokument finns också att ladda ner på hemsidan under rubriken anlagstest – blanketter.