Diplom

Diplom för genomfört anlagstest (NHAT) kan nu rekvireras från SvKV när resultatet finns registrerat på Hunddata hos SKK.

Det rekvireras via mail på traning-prov@kroppsvallarna.se

Tills vidare är diplomet kostnadsfritt om du rekvirerar det via mail.

Men från och med 1 januari kan du också beställa ett utskrivet diplom som då postas till dig. Kostnad för ett sådant är 100kr.

Du mailar din beställning till traning-prov(at)kroppsvallarna.se. Glöm inte att skriva in din adress i mailet så vi kan skicka diplomet.

Betalning sker till SvKV:s Plusgiro 595459-9. När betalning för diplomet har inkommit skickas diplomet ut.