Arbetsbok

Nu har SvKV tagit fram en arbetsbok.
Här samlar du dina resultat från dina
Vallningsprov. I första hand om du tävlar utomlands.

Boken kan beställas via kommittén för träning
och prov. Maila namn, adress samt medlemsnummer i SvKV om du är medlem till traning-prov@kroppsvallarna.se

Kostnaden för boken är 150 kr.

Betalning görs på SvKV:s Pg 595459-9
Boken kommer på posten när betalning är registrerad.