Anlagstest i vår och sommar

Svenska Kroppsvallarklubben SvKV anordnar anlagstest den 7 april.

Svenska Kelpieklubben SVEKK anordnar anlagstest den 27 april.

Svenska Briardklubben anordnar anlagstest den 28 april.

Svenska Isländska Fårhundsklubben SIFK anordnar anlagstest den 5 maj.

Svenska Kroppsvallarklubben SvKV anordnar anlagstest den 15 juni.

För mer information och kontaktuppgifter för anmälan går du in på fliken vallanlagstest (NHAT) och klickar på kalendarium.