Antal anlagstestade hundar 2019

Under 2019 har vi 133 hundar som har gjort ett vallanlagstest (NHAT) och 12 hundar som har gjort ett Vallarbetsprov (HWT).

Vi vill passa på att gratulera samtliga till sina meriter.