Styrelseprotokoll

Då vi har fått in önskemål om att få ta del av styrelsens arbete genom protokoll så har vi nu lagt upp dessa på hemsidan under rubriken Klubben.