Motioner till årsmötet

Motioner till årsmötet skall vara SvKV tillhanda senast den 14 feb.

Du mailar dem till info@kroppsvallarna.se

Vill du skicka med vanlig post så hör du av dig till info@kroppsvallarna.se så får du en adress du ska skicka till.