Angående coronaepidemin

Vi följer de myndighetsbeslut som kommer vilket kan påverka våra möjligheter att hålla de test och prov som finns planerade.

De arrangemang som SvKV är både arrangör och teknisk utförare av får du information om via hemsidan eller så mailar du traning-prov@kroppsvallarna.se.

I dagsläget har vi inga planer på att ställa in något arrangemang men vi kan bli tvungna att göra det med kort varsel om nya direktiv med striktare bestämmelser kommer ut.

Står en rasklubb som teknisk utförare kontaktar du rasklubben för att få information. Kontaktuppgifter till rasklubben finner du i annonsen för vallanlagstestet.