Information om hur man kan komma med förslag på HWT

Nu finns information inlagt under rubriken Vallarbetsprov (HWT) vad som gäller för att anorna ett sådant och hur man går till väga om man vill lämna in förslag på var och när ett prov kan hållas.