Inställt NHAT SCK 8/11

På grund av utökade restriktioner i Uppsala samt SBK:s förtydliganden angående arrangemang i områden med lokala restriktioner som kom  6 november (som bl.a. avråder från onödiga resor inom och mellan regioner) så kommer SCK tyvärr att ställa in NHAT den 8 november.
SCK  återkommer med information om återbetalning .
Vi ber om förståelse för det inträffade.
Mvh  Anja Rydén Gramner för SCK