Ny bilaga till anlagsprotokollen

En bilaga finns nu till vallanlagsprotokollet (NHAT).

Denna bilaga  är tänkt att bidra till att  få liktydighet i bedömningarna.
För att få det så enkelt som möjligt att få jämförbara protokoll för hundägare och uppfödare har detta dokument skapats.
Det skall ligga som en bilaga till vallanlagsprotokollet from 2021.

Ett eller flera kryss sätts över de siffror som stämmer med hundens beteende i de olika delarna. Siffran/siffrorna  förs sedan över till respektive del på protokollets första sida.

Nytt är också att VG är utbytt till EXC så vi ligger lika som övriga Europa.

Länk till hur det nya protokollet ser ut.

SvKV-vallanlagsprotokoll inkl del 2