Årsmöte och styrelse under 2021

Hej! Vi vill från styrelsen passa på att tacka alla som gått in och röstat digitalt under de dagar som årsmötet var öppet.

En närmare presentation av styrelsens medlemmar finner du under fliken klubben – styrelsen.

Men följande personer kommer att ingå i styrelsen 2021

  • Karin Pettersson – ordförande
  • Ulla Hemmings – vice ordförande
  • Marie Lindström – sekreterare
  • Ankie Hermansson – kassör
  • Teresa  Lejenäs – ledamot
  • Anna Brinning – suppleant
  • Eva Milby – suppleant