Ändringar på hemsidan

Vi  har sett över hemsidan så det skall bli lättare att hitta det man söker. Fram för allt har en hel del ändrats under rubriken NHAT och HWT/IHT.

Anmälningsblanketten finns nu tillsammans med kommande prov.

Uppdaterade råd och anvisningar för rasklubb som anordnar NHAT.

Linda Lindekrans med Lovlipon Havanna
Fotograf Marloes Fransen