NHAT och Rasklubb

OBS! i December så skickade SvKV ut information till  vallningsansvariga i rasklubbarna samt i ett medlemsbrev till varje enskild medlem om att vi nu från årsskiftet har fått igenom hos SKK  att rasklubb får prioritera sin egen ras vid ett anlagstest.

Vi är glada för att detta nu är möjligt för rasklubbarna. Självklart så är alla raser på raslistan ändå välkomna att anmäla och tas in på platser som inte fylls av rasklubbens egen ras.