På gång Titlar inom Traditionel style

Nu har SKK tillsammans med olika rasklubbar på SvKVs raslista tagit fram förslag på titlar och ett vallningschampionat för kroppsvallare inom ”Traditionel style”.

Man kommer själv att få be om att titeln skall läggas till vid hundens övriga meriter på SKK hunddata genom att ta kontakt med SKK.

När dessa titlar börjar att gälla återkommer vi med besked om här samt på Facebook.

Titlar inom Traditionel style