Blanketter för anmälan till eller ansökan om anlagstest

Råd och anvisningar för bokning av SvKV vallanlagstest (NHAT) V8

Anmälan bokning vallanlagstest privatperson till SvKV

Anmälan bokning vallanlagstest rasklubb-anlagstestare

Avtal bokning

SvKV-vallanlagsprotokoll

SvKV-resultatlista

OBS! När ni som rasklubb fyller i anmälningsblanketten finns all information hur detta skall göras i Råd och anvisningar. Men nedan följer en kort sammanfattande lista över några viktiga punkter.

– Det är alltid rasklubben som står som teknisk utförare. Det kan inte vara två parter som står som ansvariga.

– Anmälan måste vara inskickad till SvKV absolut senast en månad innan datum för test om rasklubben själva bokar djurägare och anlagstestare.

– Minst två månader innan datum för test om rasklubben vill att SvKV bokar djurägare och anlagstestare.

Om anmälan inkommer för sent har SvKV rätt att neka till att testet räknas som ett officiellt anlagstest.

– Som rasklubb har man enligt SKKs regelverk inte rätt att prioritera den egna rasen. Testet skall utlysas både via rasklubben samt SvKV. Det är rasklubben som tar emot samtliga anmälningar som kommer in.

– Rasklubben skall i samråd med anlagstesteran och djurägaren komma överens om antalet hundar som kan tas emot. Finns det raser som djurägaren inte tar emot skall detta framgå på inbjudan.

Lycka till med era anlagstest önskar kommittén för träning och prov.

Har ni ändå några funderingar så maila traning-prov(at)kroppsvallarna.se