Arbetsprov

För närvarande jobbar vi i styrelsen med regelverket för övriga vallprov.  Regelverket skall sedan godkännas av SKK.

Liksom för vallarbetsprov (HWT) går det bra att starta prov ute i Europa. Du anmäler till den klass du är berättigad till att starta i.

Har du frågor om träning, test och prov kontakta

traning-prov@kroppsvallarna.se