DSC05301

Marie Lindström med Diljas Fina L`ysa (Flisa)
Fotograf Marloes Fransen

IHT1 på Fäboda gård 4 okt 2020. Domare Steve Jaunin från Schweiz.