IHT2 Fäboda 2021-10-17

Prispall IHT2 1:a Anna Brinning med Maibe tails Tres med 67p SAT. Tillsammans med domare Laura Vassallo från Italien.
Fotograf: Lina Longberg