IHT1 banbygge Fäboda gård 17 okt. 2021

Från vänster domare Laura Vassallo, Björn Forkman och Lina Longberg.
Foto: Marie Lindström