Annika och Willow Creek Reine

Samling och en stundsvila.

Annika Keto och Willow Creek Reine. Groendahl.

En stunds samling inför att hunden ska fösa fåren genom ett skogsparti med herden vid sidan av skogspartiet.