Nina Eberleh och Wilma.

Nina Eberleh och Odder Rué Oooops (Briard). Vallarbetsprov 6 okt. 2019.