Vill du hjälpa till med något i föreningen?

Vi är en förening i växande och det finns mycket som ska göras. Vi i styrelsen räcker inte till för allt som behöver göras så vi efterlyser dig som vill hjälpa till.

Följande kommittéer behöver personer som vill arbeta fram förslag som styrelsen  att fatta beslut utifrån.

Träning och prov. Arbetar med planering av kurser, anlagstest och framöver även olika vallprov. Vi  tar emot anmälningar till test och prov samt skickar in resultatlistor. Ta fram budget för träning och prov samt redovisa inför styrelsen.

Regelverk och organisation. Ansvarar bl.a. för att översätta regelverk, kontakt med PTK på SKK, kontakt med FCI:s kommissionär, ansvar för rutiner och klubbens verksamhet, tar emot synpunkter, förslår revideringar till styrelsen samt tar fram förslag till blanketter.

Utbildning. Tar fram utbildningsplaner för respektive funktionärskategori, ta fram kriterier för utbildningsnivåer. bereda underlag till styrelsen av lämpliga funktionärer, arrangera utbildningar, ta fram budget för kommande utbildningar samt redovisa ekonomi för utbildningar.

Medlemsvård och pr.info. Ta emot mail via adressen info(at) kroppsvallarna.se. Redovisa inkomna skrivelser till styrelsemöten. Här finns också ett utrymme för att hitta på träffar för medlemmar, boka in föreläsare eller annat som kan vara av intresse för medlemmar. Ta fram budget för medlemsaktiviteter och redovisa inför styrelsen.

Om du känner att något av detta intresserar dig hör du av dig till

info@kroppsvallarna.se

 

Diplom

Diplom för genomfört anlagstest (NHAT) kan nu rekvireras från SvKV när resultatet finns registrerat på Hunddata hos SKK.

Det rekvireras via mail på traning-prov@kroppsvallarna.se

Tills vidare är diplomet kostnadsfritt om du rekvirerar det via mail.

Men från och med 1 januari kan du också beställa ett utskrivet diplom som då postas till dig. Kostnad för ett sådant är 100kr.

Du mailar din beställning till traning-prov(at)kroppsvallarna.se. Glöm inte att skriva in din adress i mailet så vi kan skicka diplomet.

Betalning sker till SvKV:s Plusgiro 595459-9. När betalning för diplomet har inkommit skickas diplomet ut.

 

 

 

 

Medlemskap

Du är hjärtligt välkommen som medlem i SvKV.

Brinner du för kroppsvallande raser och hur vallning i Traditionell stil går till är Svenska KroppsVallarKlubben något för dig.

För att veta hur du gör för att bli medlem pekar du på rubriken klubben och klickar sedan på medlemskap. Här finner du den information du behöver. Eller klicka på länken nedan.

Länk till medlemskap