Dataskyddsförordningen

Från och med 25 maj börjar en ny dataskyddsförordning kring personuppgifter att gälla i samtliga EU-länder.

Information om hur SvKV hanterar dina personuppgifter finner du nu under rubriken Klubben och så skrollar du ner till Dataskyddsförordningen och klickar på denna rubrik.

Domarkonferens i Prag

SvKV representerades av ordförande Karin Petterson, anlagsbeskrivare Ankie Hermansson, Ewa Karlsson Myrbrink och Tony Söderlund på FCI Herding Commission’s genomgång av det nya regelverket för Traditional style under april månad.