Genomförda Vallprov (IHT)

2020-10-04 hölls det allra första Vallprovet  IHT1 på Fäboda gård i Södermanland.

IHT1 är första steget inom FCI Vallprov.

Det är konkurrensklass och här börjar tävlandet inom FCI-vallningen. För att få ordna en konkurrensklass krävs att en veterinär har kontrollerat fårbesättningen som skall delta. Detta skedde och inget fanns att anmärka på fårbesättningen så det var fritt fram att starta tävlingen.

Det var fyra ekipage som kom till start denna dag. För att få starta i IHT1 krävs ett godkänt Vallarbetsprov (HWT) förutom ett godkänt anlagstest (NHAT).

2019 fick vi 10 godkända ekipage i HWT varav fyra kom till start denna gång. 2021 kan vi komma att ha det dubbla som kommer till start i IHT1 då vi nu har fått fler godkända ekipage i HWT.

Vi kommer också kunna ordna med ett IHT2 då vi nu har tre ekipage som genom resultat från 90p och upp till 100p är direktkvalificerade att starta en IHT2.

För att få starta i IHT2 krävs ett resultat på 90-100 poäng, excellent eller tre resultat inom intervallet 80-90 poäng, Very good.

IHT1 2020 4 okt. på Fäboda gård.