Starta på Vallprov (IHT)

För att få starta i IHT1 krävs ett godkänt Vallarbetsprov samt en mycket väl valltränad hund som är samspelt med sin förare.

 

IHT1 är första steget inom FCI Vallprov.
Det är konkurrensklass och här börjar tävlandet inom FCI-vallningen.

För att få ordna en konkurrensklass krävs att en veterinär har kontrollerat fårbesättningen som skall vallas.

SvKV har nu haft sitt första Vallarbetsprov i Sverige IHT1. 4 okt 2020 på Fäboda gård.

4 ekipage kom till start och samtliga blev godkända. 3 fick ett excellent och kan därmed starta i IHT2.

Domare var Steve Jaunin från Schweiz.

Fler bilder från provet finns under fliken genomförda vallprov 2020.

Sandra Larsson med Lionel Richi Kazari Toyo-ken
Fotograf Marloes Fransen

För att få starta i IHT2 krävs antingen ett resultat med 90-100 poäng, excellent eller tre resultat med 80-90 poäng, Very Good.

IHT3 är den högsta klassen och för att starta i den krävs då motsvarande för IHT2 som i IHT1 för att gå upp en klass.

Liksom för Vallarbetsprov (HWT) går det bra att starta prov ute i Europa. Du anmäler till den klass du är berättigad till att starta i.

Har du frågor om träning, test och prov kontakta
prov-tavling@kroppsvallarna.se