Vallanlagstest (NHAT)

Vallanlagstest  syftar till att bedöma om hunden har medfödda vallanlag eller inte.  Inga förkunskaper eller träning krävs men det är ingen nackdel att hunden har fått prova på vallning innan anlagstestet. Hunden skall vara minst 12 månader för att göra ett anlagstest.

Hur gör jag om jag vill vallanlagstesta min hund?

Privatpersoner och uppfödare kan anmäla direkt till SvKV utlysta anlagstest. Dessa test är öppna för alla raser enligt gällande raslista.  Om inget test finns utlyst skall man vända sig till sin rasklubb som är den som anmäler intresse till SvKV.

Viktigt att veta vid anlagstest. Ha med registreringsbevis samt aktuella vaccinationsintyg. Hundens ID chipp kommer att  avläsas i samband med att hunden startar testet.

Ett anlagstest kostar 750:-

När rasklubb står som utförare av testet kan det komma att kosta mer då rasklubben har egna utlägg som behöver täckas. Till ex. reseersättning till funktionärer samt administrativa kostnader för rasklubben. Viktigt att veta är att det ska vara samma anmälningsavgift oavsett klubbtillhörighet.

Det är inte något krav på att vara medlem i SvKV för att göra ett anlagstest men man skall vara medlem i någon SKK ansluten klubb.

Det finns lite olika benämningar på nivåer på protokollet för anlagstest om man jämför det vi har i Sverige med de som kan finnas i andra länder. Det beror på att vi har en provperiod som är låst till 3 år av SKK. Nu har snart dessa tre år gått och ett förslag på regelrevidering har skickats in till SKK av styrelsen.

Innan förslag på ändringar har godkänts av SKK kan vi inte ändra något i protokollet. I nuläget finns till exempel very good som högsta nivå på vårt svenska protokoll och excellent för samma nivå ute i Europa. Men det har ingen praktisk betydelse för att få starta i ett Vallarbetsprov då godkänd nivå är tillräckligt.

Vallanlagstest  är det första steget som måste vara godkänt innan man får göra ett Vallarbetsprov (HWT).

För mer information om Vallarbetsprov och Vallprov gå in under denna rubrik.

Kontakta gärna någon av instruktörerna under fliken träning för råd och hjälp.
OBS! De instruktörer som återfinns under fliken är medlemmar som bett att få stå med och som tar emot kroppsvallande raser för träning.

Har du frågor angående träning, test och prov kontaktar du
prov-tavling@kroppsvallarna.se

För information om hela FCI-regelverket på engelska där också animerade filmer finns:  http://www.fci.be/en/Herding-Dogs-60.html