Träning

Här listar vi träningsställen och  instruktörer med erfarenhet av kroppsvallande raser.
Träningsställen ska följa SKK´s policy för vallning med hund och inneha produktionsplatsnummer.
Instruktören skall vara medlem i SvKV.
Anmäl gärna ditt ställe om du har instruktörserfarenhet och uppfyller kriterierna.

 Ankie Hermansson, Fäboda Gård, Mariefred

Mobil: 0708-950416
Epost: ankie[at]goosewood.com


Ann-Louise Svensson, Fjärdhundra

Tel: 070-520 81 58
Epost: svensson.ann-louise[at]telia.com


Dan Westman, Gårdsbackens hundcenter, Örnsköldsvik

Mobil: 070-6597199
Epost: gardsbacken(at)telia.com


 Eva Brauer, Almunge

Tel: 070-326 42 62
Epost: ayla_eva[at]hotmail.com


 Ewa Myrbrink Karlsson, Mårtensby Gård, Almunge

Tel: 0708-881687
Epost: ewa[at]martensby.se


Sara Rosenberg, Knivsta

mobil 072 535 24 75

 


 Tony Söderlund, Stöde Vallgård, Sundsvall

Tel: 0691-663318, 070-2210257
Epost: pontiacking[at]hotmail.com