KLUBBEN

Svenska Kroppsvallarklubben är en avtalsansluten verksamhetsklubb under SKK. Klubbens syfte är att bevara och utveckla de kroppsvallande rasernas specifika vallegenskaper. Det gör vi genom att erbjuda möjligheter till prov och träning för ett stort antal raser inom denna speciella form av hundsport.

SKK har delegerat huvudmannaskapet för denna verksamhet till SvKV, vilket bland annat inebär att vi också ska utbilda och godkänna domare, tävlingsledare, instruktörer och andra funktionärer för våra aktiviteter.

info@kroppsvallarna.se

Organisationsnummer:
 802455-0637
Postgiro 59 54 59-9

kroppsvallarlogga