Vallanlagstest (NHAT)

Vallanlagstest  syftar till att bedöma om hunden har medfödda vallanlag eller inte.  Inga förkunskaper eller träning krävs men det är ingen nackdel att ha visat hunden får innan anlagstestet. Hunden skall vara minst 12 månader för att göra ett anlagstest.

Hur gör jag om jag vill vallanlagstesta min hund?

Privatpersoner och uppfödare kan anmäla direkt till SvKV utlysta anlagstest. Dessa test är öppna för alla raser enligt gällande raslista.  Om inget test finns utlyst skall man vända sig till sin rasklubb som är den som anmäler intresse till SvKV. Instruktörer och anlagstestare kan också i samband med träningsläger ansöka att få arrangera anlagstest.

Viktigt att veta vid anlagstest. Ha med registreringsbevis samt aktuella vaccinationsintyg. Hundens ID chipp kommer att  avläsas i samband med att hunden startar testet.

Ett anlagstest kostar hos SvKV 550 :- för medlemmar 650 :- för icke medlemmar.

När rasklubb står som utförare av testet kan det komma att kosta mer då rasklubben har egna utlägg som behöver täckas. Till ex. reseersättning till anlagstestare samt administrativa kostnader för ras-klubben. Därav kan priset för ett anlagstest skifta beroende på vilka kostnader som finns utöver den summa som skall gå till SvKV.

Vallanlagstest  är också det första steget innan man får göra ett vallarbetsprov (HWT).

För att göra ett vallarbetsprov (HWT) krävs att man har ett ha gjort ett godkänt anlagstest och har en valltränad hund .
Att bara ha gjort ett godkänt anlagstest för att starta vallarbetsprov (HWT) räcker inte,  hunden måste  tränas för uppgiften. Ta kontakt med SvKV certifierad instruktör när ni börjar känna er redo . De kan bedömma om er hund är redo för ett vallarbetsprov “HWT” eller ej.

Ett absolut måste för att kunna säkerställa fårens säkerhet är att hunden är lydig  i fårhagen och att man har ett bra stopp på sin hund.

Innan ekipaget startar ett HWT äger varje fårägare/domare rätten till att få se hunden arbeta på en mindre yta för att bedöma om den är säker för fåren. Om hunden bedöms inte vara redo för att  arbeta med fåren på en större yta, vilket ett HWT innebär, kan fårägaren/domaren stoppa ekipaget från att starta. Detta ur djurrättssynpunkt för fåren.

Inbetald avgift återbetalas inte i detta fall.

Det är av absolut största vikt att du tränar din hund innan du anmäler den till ett vallarbetsprov (HWT).

Kontakta gärna någon av våra instruktörer för råd och hjälp.

Har du frågor angående träning, test och prov kontaktar du

traning-prov@kroppsvallarna.se