Vallanlagstest (NHAT)

För att se regelverket i sin helhet går du in på rubriken Regelverken och arbetsbok. Skrollar längst ner på sidan och klickar på regelverket för NHAT.


Vallanlagstest  syftar till att bedöma om hunden har medfödda vallanlag eller inte.  Inga förkunskaper eller träning krävs men det är ingen nackdel att hunden har fått prova på vallning innan anlagstestet. Hunden skall vara minst 12 månader för att göra ett anlagstest.

Hur gör jag om jag vill vallanlagstesta min hund?

Privatpersoner och uppfödare kan anmäla direkt till SvKV utlysta anlagstest. Dessa test är öppna för alla raser enligt gällande raslista.  Om inget test finns utlyst skall man vända sig till sin rasklubb som är den som anmäler intresse till SvKV.

Viktigt att veta vid anlagstest. Ha med registreringsbevis samt aktuella vaccinationsintyg. Hundens ID chipp kommer att  avläsas i samband med att hunden startar testet.

Ett anlagstest kostar 750:-

OBS! i December så skickade SvKV ut information direkt till  vallningsansvariga i rasklubbarna samt i ett medlemsbrev till varje enskild medlem om att vi nu från årsskiftet har fått igenom hos SKK  att rasklubb får prioritera sin egen ras vid ett anlagstest.

När rasklubb står som utförare av testet kan det komma att kosta mer då rasklubben har egna utlägg som behöver täckas. Till ex. reseersättning till funktionärer samt administrativa kostnader för rasklubben. Viktigt att veta är att det ska vara samma anmälningsavgift oavsett klubbtillhörighet.

Det är inte något krav på att vara medlem i SvKV för att göra ett anlagstest men man skall vara medlem i någon SKK ansluten klubb.

Vallanlagstest  är det första steget som måste vara godkänt innan man får göra ett Vallarbetsprov (HWT).

För mer information om Vallarbetsprov och Vallprov gå in under denna rubrik.

Kontakta gärna någon av instruktörerna under fliken träning för råd och hjälp.
OBS! De instruktörer som återfinns under fliken är medlemmar som bett att få stå med och som tar emot kroppsvallande raser för träning.

Har du frågor angående träning, test och prov kontaktar du
prov-tavling@kroppsvallarna.se

För information om hela FCI-regelverket på engelska där också animerade filmer finns:  http://www.fci.be/en/Herding-Dogs-60.html