ARBETSBOK

Här samlar du dina resultat från dina
Vallningsprov.

I första hand om du tävlar utomlands.
Boken kan beställas via kommittén för prov och tävling.  Maila namn, adress samt medlemsnummer i SvKV om du är medlem till prov-tavling@kroppsvallarna.se

Kostnaden för boken är 150 kr för medlem i SvKV.
250 kr för icke medlem.
Betalning görs på SvKV:s Pg 595459-9
Boken kommer på posten när betalning är registrerad.