ARBETSBOK

Här samlar du dina resultat från dina Vallningsprov.

Om du endast tävlar i Sverige behövs ingen arbetsbok, alla svenska resultat finns på hunddata. Om tävlar utomlands behöver du få dina resultat införda i en arbetsbok och även kunna visa upp tidigare resultat vid anmälan.

Arbetsboken kan köpas från SvKV eller rasklubb i samband med anlagstest NHAT eller arbetsprov HWT på plats eller beställas via kommittén för prov och tävling för resultat som finns registrerade på hunddata.

Fördel är att boken köps på plats så bedömande anlagstestare/domare kan signera resultaten på plats.
OBS! boka gärna i förväg så rasklubben har böcker tillgängliga.

Om ni vill ha en skickad till er Maila namn, adress, vilken hund det gäller samt medlemsnummer i SvKV om du är medlem till prov-tavling@kroppsvallarna.se

För rasklubb.

Arbetsböcker beställs från prov-tavling@kroppsvallarna.se i god tid innan de behövs.
priset från rasklubb till medlem är 150 kr.

Kostnaden för boken är 150 kr för medlem i SvKV och för rasklubb.
250 kr för icke medlem.
Betalning görs på SvKV:s Pg 595459-9
Boken kommer på posten när betalning är registrerad.