Information och blanketter för anmälan och bokningsavtal

Här finner du de blanketter du behöver för att anmäla och boka ett vallanlagstest (NHAT). För att din anmälan skall bli godkänd ska du använda de blanketter som finns på hemsidan. Ladda alltid ner den senaste versionen som finns här.

Blanketterna som finns att ladda ner är ifyllbara PDF:er.
Ladda ner dem, fyll i dem, spara och och maila dem till oss. Döp dokumenten så vi vet vem det tillhör.

OBS! Då det skiljer en del beroende på vilken webbläsare som används kan det fungera olika när man skall spara sin PDF blankett. Om ni fyller i blanketterna direkt på hemsidan utan att först ladda ner den kan det, beroende på webbläsare, vara problem att spara så att de värden man fyllt i kommer med. Om ni har problem med detta  så ladda först ner blanketten lokalt på er dator.  Fyll i den där och spara som vanligt.
Om du  har problem med att fylla i våra blanketter ber vi dig höra av dig till oss på prov-tavling@kroppsvallarna.se

Allmän information om hur vallanlagstest anordnas och av vem.

Råd och anvisningar för bokning av SvKV vallanlagstest (NHAT) ver 3, 2020

Raser som enligt SvKV’s regelverk är behöriga för test och prov

Lista över behöriga raser finns som bilaga längst bak i regelverket.


Blankett som privatperson ska ladda ner och använda.

Den skall  skickas till SvKV  prov-tavling@kroppsvallarna.se  eller till den rasklubb som står som utförare av anlagstest, se annons för mailadress till rasklubb och betalningsvillkor.
OBS! Eftersom vi kopierar uppgifter till protokoll och resultatlistor vill vi ha blanketten som pdf, ej som jpg eller skärmdump! Oriktigt blankettformat tas ej emot.

Döp dokumenten så vi vet vem det tillhör.

Anmälan vallanlagstest privatperson


Blanketter och info för rasklubbarna

Utbildad person skall representera rasklubben på plats.
Med utbildad person menas att man deltagit i information om att stå som teknisk utförare, antingen genom en informationsträff eller via ett telefonsamtal. De personer som genomgått denna utbildning har fått ett intyg på genomgången utbildning.
Den som står som teknisk utförare för testet är den person i rasklubben som har allt ansvar för testets genomförande och den som har all  kontakt med SvKV.

Råd och anvisningar för bokning av SvKV vallanlagstest (NHAT) ver 3, 2020

Checklista – rasklubb stå som teknisk utförare ver 2, 2020

OBS! När rasklubb ansöker och själva bokar fårbesättning och anlagstestare skall kopia på signerat bokningsavtal med dessa personer bifogas tillsammans med anmälningsblanketten för rasklubb till SvKV.

Ett avtal för fårägaren och ett avtal för anlagstestaren.
NHAT – Avtal-bokning-anlagstestare
NHAT-Avtal-bokning-djurägare

Nedanstående blankett skickas av rasklubb till SvKV för att ansöka om att hålla ett anlagstest. Blanketten skickas igen uppdaterad med de hundar som anmälts dagen efter sista anmälningsdag, dock senast 12 veckor innan utlyst test.

Anmälan-bokning vallanlagstest ver 2, 2020

Protokollet inkl sida 2 skall fotas eller skannas in och mailas till prov-tavling@kroppsvallarna.se. Originalet ges till hundföraren/ägaren.

SvKV – vallanlagsprotokoll inkl del 2

Om behov finns att skriva ut en sida i taget av protokollet använd nedan länkar:
web SvKV-vallanlagsprotokoll sida 1
web SvKV-vallanlagsprotokoll sida 2

 

Resultatlistan skall postas i original till SvKV på den adress som anges i mail till rasklubbens vallansvarig.

SvKV-resultatlista rasklubb