Blanketter för anmälan och bokningsavtal

Här finner du de blanketter du behöver för att anmäla och boka ett vallanlagstest (NHAT).

Blanketterna som finns att ladda ner är i Excelformat och ska gå att fylla i. Om blanketten ser konstig ut när du öppnat den så klicka på aktivera redigering ovanför blanketten. Då ska blanketten öppnas på ett korrekt sätt. Om du ändå har problem med att fylla i våra blanketter eller önskar få dem i PDF format ber vi dig höra av dig till oss på traning-prov@kroppsvallarna.se

Du kan själv ladda ner blanketter och spara dem i PDF format.

För att kopiera data från annat dokument/program så markerar du det fält informationen skall stå i. Men kopierar sedan in i det vita formelfältet ovanför blanketten. Då ska informationen komma in i rätt fält på blanketten.

OBS! När rasklubb ansöker och själva bokar fårbesättning och anlagstestare skall kopia på signerat bokningsavtal med dessa personer bifogas tillsammans med anmälningsblanketten för rasklubb till SvKV.

Utbildad person skall representera rasklubben på plats. Med utbildad person menas att man deltagit i information om att stå som teknisk utförare, antingen genom en informationsträff eller via ett telefonsamtal. De personer som genomgått denna utbildning har fått ett intyg på genomgången utbildning.

Råd och anvisningar för bokning av SvKV vallanlagstest (NHAT) V8 2019-02-16

Checklista – då rasklubb står som teknisk utförare

Avtal bokning med djurägare och anlagstestare

Anmälan bokning vallanlagstest rasklubb

Anmälan vallanlagstest privatperson

SvKV-vallanlagsprotokoll

SvKV-resultatlista

Vallanlagsprov bilaga 1 raslista