Blanketter för anmälan och bokningsavtal

Här finner du de blanketter du behöver för att anmäla och boka ett vallanlagstest (NHAT). För att din anmälan skall bli godkänd ska du använda de blanketter som finns på hemsidan. Ladda alltid ner den senaste versionen som finns här.

Blanketterna som finns att ladda ner är ifyllbara PDF:er.
Ladda ner dem, fyll i dem, spara och och maila dem till oss. Döp dokumenten så vi vet vem det tillhör.  Om du  har problem med att fylla i våra blanketter ber vi dig höra av dig till oss på traning-prov@kroppsvallarna.se


Raser som enligt SvKV’s regelverk är behöriga för test och prov

Vallanlagsprov bilaga 1 raslista


Blankett för anmälan privatperson till SvKV

Anmälan vallanlagstest privatperson


Blanketter för rasklubbarna

Råd och anvisningar för bokning av SvKV vallanlagstest (NHAT) V9 2019-05-06

Checklista – då rasklubb står som teknisk utförare

OBS! När rasklubb ansöker och själva bokar fårbesättning och anlagstestare skall kopia på signerat bokningsavtal med dessa personer bifogas tillsammans med anmälningsblanketten för rasklubb till SvKV. Ett avtal för fårägaren och ett för anlagstestaren. Är detta en och samma person räcker ett avtal.

Utbildad person skall representera rasklubben på plats.
Med utbildad person menas att man deltagit i information om att stå som teknisk utförare, antingen genom en informationsträff eller via ett telefonsamtal. De personer som genomgått denna utbildning har fått ett intyg på genomgången utbildning.

Avtal bokning för djurägare och anlagstestare

Anmälan bokning vallanlagstest rasklubb

SvKV-vallanlagsprotokoll

SvKV-resultatlista