Information och blanketter för Rasklubb och bokningsavtal

Här finner du de blanketter du behöver för att anmäla och boka ett vallanlagstest (NHAT) som rasklubb. För att din anmälan skall bli godkänd ska du använda de blanketter som finns här på hemsidan.

Blanketterna som finns att ladda ner är ifyllbara PDF:er.
Ladda ner dem, fyll i dem, spara och och maila dem till prov-tavling@kroppsvallarna.se. Döp dokumenten så vi vet vem det tillhör.

Om du  har problem med att fylla i våra blanketter ber vi dig höra av dig till oss på ovannämnda adress.

Lista över behöriga raser finns som bilaga längst bak i regelverket.

Glöm inte att se till att ni har arbetsböcker tillgängliga!

Diplom:
from 2022 när det är ett rasklubbs NHAT är det rasklubben som ser till att diplomet  finns på plats på testdagen och det är anlagstestaren som skall signera diplomet.

Här kan diplom för NHAT laddas ner om ni vill, det är också fritt att utforma eget diplom, dock skall det framgå tydligt att det är ett SvKV arrangemang..

WEB Diplom NHAT


Tillvägagångssätt

Utbildad person skall representera rasklubben på plats.
Med utbildad person menas att man deltagit i information om att stå som teknisk utförare, antingen genom en informationsträff med SvKV eller via ett telefonsamtal. De personer som genomgått denna utbildning har fått ett intyg på genomgången utbildning.
Den som står som teknisk utförare för testet är den person i rasklubben som har allt ansvar för testets genomförande och den som har all kontakt med SvKV.

Börja med att läsa:  Råd och anvisningar rasklubbs NHAT

Nedanstående blankett ska skickas av rasklubb till SvKV för att  ansöka om att hålla ett anlagstest.

Anmälan-bokning-vallanlagstest-rasklubb 


Checklista – rasklubb stå som teknisk utförare NHAT

SvKV-resultatlista rasklubb

SvKV-vallanlagsprotokoll

Anmälan vallanlagstest privatperson 

NHAT – Avtal-bokning-anlagstestare
NHAT-Avtal-bokning-djurägare

Avtal är frivilligt att skriva och behöver inte skickas till SvKV.

Hoppas vi har kunnat göra tågordningen tydlig för dig som teknisk utförare så det skall vara lätt att anordna ett NHAT.

Välkommen med er anmälan.