Information och blanketter för Rasklubb och bokningsavtal

Här finner du de blanketter du behöver för att anmäla och boka ett vallanlagstest (NHAT) som rasklubb. För att din anmälan skall bli godkänd ska du använda de blanketter som finns här på hemsidan.

Blanketterna som finns att ladda ner är ifyllbara PDF:er.
Ladda ner dem, fyll i dem, spara och och maila dem till prov-tavlinf@kroppsvallarna.se. Döp dokumenten så vi vet vem det tillhör.

Om du  har problem med att fylla i våra blanketter ber vi dig höra av dig till oss på ovannämnda adress.

Lista över behöriga raser finns som bilaga längst bak i regelverket.


Tillvägagångssätt

Utbildad person skall representera rasklubben på plats.
Med utbildad person menas att man deltagit i information om att stå som teknisk utförare, antingen genom en informationsträff med SvKV eller via ett telefonsamtal. De personer som genomgått denna utbildning har fått ett intyg på genomgången utbildning.
Den som står som teknisk utförare för testet är den person i rasklubben som har allt ansvar för testets genomförande och den som har all kontakt med SvKV.

  1. Börja med att läsa: Råd och anvisningar uppdaterad 2021-05-18

2. Nedanstående blankett skickas av rasklubb till SvKV för att  ansöka om att hålla ett anlagstest.

Anmälan-bokning-vallanlagstest-rasklubb

Nedanstående avtal som SVKV själva använder får användas av rasklubb, ett avtal för anlagstestaren och ett för djurägaren. Rasklubben rekommenderas att skriva avtal med anlagstestare och djurägare. OBS! dessa behöver inte skickas till SvKV.

NHAT – Avtal-bokning-anlagstestare
NHAT-Avtal-bokning-djurägare

3. Nu mailas den annons ni som rasklubb ska använda som inbjudan till testet. SvKV och rasklubb skall ha samma annons utlagd.

4. När anmälningstiden har gått ut skall en ifylld resultatlista med uppgifter på hund och ägare mejlas till prov-tavling@kroppsvallarna

SvKV-resultatlista rasklubb

5. Protokoll skall förifyllas av  och skickas till anlagstestaren innan provet. Alternativt tas med till testet.

SvKV-vallanlagsprotokoll

Sidan 2 är inte obligatorisk utan ett förslag från SvKV som ett förtydligat komplement till det obligatoriska protokollet. Sidan får gärna användas och vi vill också få in feedback utifrån erfarenheter av att använda den.

6. Efter provet skall Ifyllt protokollet (inkl. sida 2 om den har använts) fotas eller skannas in och mailas till prov-tavling@kroppsvallarna.se. Originalet ges till hundföraren/ägaren.

7. Resultatlistan skall efter provet dels skannas/fotas och mejlas med protokollen till prov-tavling@kroppsvallarna.se samt också postas i original till SvKV på den adress som anges i mail till rasklubbens vallansvarig.

Hoppas vi har kunnat göra tågordningen tydlig för dig som teknisk utförare så det skall vara lätt att anordna ett NHAT.

Välkommen med er anmälan.