Information, bokningsavtal och blanketter för Rasklubb.

Här återfinns de blanketter som behövs när rasklubb vill anmäla och boka ett vallanlagstest (NHAT).
För att din anmälan skall bli godkänd ska du använda de blanketter som finns här på hemsidan.

Blanketterna som finns att ladda ner är ifyllbara PDF:er.
Ladda ner dem, fyll i dem, spara och och maila dem till prov-tavling@kroppsvallarna.se.
OBS! Döp dokumenten ”spara som och och ange rasklubb, datum och vad det gäller” så vi vet vad det gäller och vem det tillhör. Oidentifierbara dokument tas inte emot.

Vi vill ha 1(ett) dokument per PDF, dvs lägg inte flera olika dokument i samma pdf. Om dokumentet har mer än 1 sida spara som separata dokument.

Om det är problem med att fylla i våra blanketter hör av er på ovannämnda adress.

Lista över behöriga raser finns som bilaga längst bak i regelverket.

Glöm inte att se till att ni har arbetsböcker tillgängliga!

Diplom:
from 2022 när det är ett rasklubbs NHAT är det rasklubben som ser till att diplomet  finns på plats på testdagen och det är anlagstestaren som skall signera diplomet.

Här kan diplom för NHAT laddas ner om ni vill, det är också fritt att utforma eget diplom, dock skall det framgå tydligt att det är ett SvKV arrangemang..

WEB Diplom NHAT


Tillvägagångssätt

Gården där anlagstestet skall utföras på skall vara godkänd av SvKV.

Teknisk utförare skall representera rasklubben på plats. Anlagsbeskrivaren kan delegeras att vara teknisk utförare på plats.
Med utbildad person menas att man deltagit i information om att stå som teknisk utförare, antingen genom en informationsträff med SvKV eller via ett telefonsamtal. De personer som genomgått denna utbildning har fått ett intyg på genomgången utbildning.
Den som står som teknisk utförare för testet är den person i rasklubben som har allt ansvar för testets genomförande och den som har all kontakt med SvKV.

Vi rekommenderar att ni i er annons länkar till anmälan för privatperson för att få med förifyllda protokoll och diplom.
https://www.kroppsvallarna.se/anlagstest/kommande-vallanlagstester-2/

Börja med att läsa:

Råd och anvisningar rasklubbs NHAT 2024-04-01

Checklista – rasklubb stå som teknisk utförare NHAT

Nedanstående blankett ska skickas av rasklubb till SvKV för att  ansöka om att hålla ett anlagstest.

Anmälan-bokning-vallanlagstest-rasklubb


SvKV-resultatlista 2024-04-01

Till sidan med NHAT protokollet

NHATAvtal-bokning-anlagstestare
NHAT-Avtal-bokning-djurägare

Avtal är frivilligt att skriva och behöver inte skickas till SvKV.

Hoppas vi har kunnat göra tågordningen tydlig för dig som teknisk utförare så det skall vara lätt att anordna ett NHAT.

Välkommen med er anmälan.