Blanketter för anmälan och bokningsavtal

Här finner du de blanketter du behöver för att anmäla och boka ett vallanlagstest (NHAT). För att din anmälan skall bli godkänd ska du använda de blanketter som finns på hemsidan. Ladda alltid ner den senaste versionen som finns här.

Blanketterna som finns att ladda ner är ifyllbara PDF:er.
Ladda ner dem, fyll i dem, spara och och maila dem till oss. Döp dokumenten så vi vet vem det tillhör.

Om du  har problem med att fylla i våra blanketter ber vi dig höra av dig till oss på traning-prov@kroppsvallarna.se

OBS! Då det skiljer en del beroende på vilken webbläsare som används kan det fungera olika när man skall spara sin PDF blankett. Om ni fyller i blanketterna direkt på hemsidan utan att först laddat ner den kan det, beroende på webbläsare, vara problem att spara och att de värden man fyllt i kommer med. Om ni har problem med detta  så ladda först ner blanketten lokalt på er dator.  Fyll i den där och spara som vanligt.

Allmän information om hur vallanlagstest anordnas och av vem.
Råd och anvisningar för bokning av SvKV vallanlagstest (NHAT) V10 2019-08-21

Raser som enligt SvKV’s regelverk är behöriga för test och prov

Godkända raser, bilaga 1 raslista


Blankett för anmälan privatperson till SvKV eller rasklubb som står som utförare av anlagstest.

Anmälan vallanlagstest privatperson


Blanketter för rasklubbarna

Råd och anvisningar för bokning av SvKV vallanlagstest (NHAT) V10 2019-08-21

Checklista – då rasklubb står som teknisk utförare

OBS! När rasklubb ansöker och själva bokar fårbesättning och anlagstestare skall kopia på signerat bokningsavtal med dessa personer bifogas tillsammans med anmälningsblanketten för rasklubb till SvKV. Ett avtal för fårägaren och ett för anlagstestaren. Är detta en och samma person räcker ett avtal.

Utbildad person skall representera rasklubben på plats.
Med utbildad person menas att man deltagit i information om att stå som teknisk utförare, antingen genom en informationsträff eller via ett telefonsamtal. De personer som genomgått denna utbildning har fått ett intyg på genomgången utbildning.

Avtal bokning för djurägare och anlagstestare

Nedanstående blankett skickas av rasklubb till SvKV för att ansöka om att hålla ett anlagstest. Blanketten skickas igen uppdaterad med de hundar som anmälts dagen efter sista anmälningsdag.

Anmälan bokning vallanlagstest rasklubb

Protokoll skall fotas eller skannas in och mailas till traning-prov@kroppsvallarna.se. Originalet ges till hundföraren/ägaren.

SvKV-vallanlagsprotokoll

Resultatlistan skall postas i original till SvKV på den adress som anges i mail till vallansvarig.

SvKV-resultatlista