Vad är en kroppsvallare

Om Kroppsvallarklubben

Vi är en avtalsansluten verksamhetsklubb under SKK som arbetar för att öka intresset för kroppsvallande raser, både bland uppfödare och hundägare. Klubbens syfte är att uppmärksamma och uppmuntra till att de kroppsvallande rasernas specifika vallegenskaper tas till vara i avel och i vallning.

Vårt långsiktiga mål är att bidra till en livaktig vallhundsport för kroppsvallare av olika raser, runt om i landet.

Vad gör en kroppsvallare?

Gemensamt för de kroppsvallande raserna är att de är arbetande hundar. De har utvecklats för att vara människan till hjälp i djurhållning – av nötboskap, får, renar, ankor – under vitt skilda förutsättningar. Därför skiljer de sig utseendemässigt mycket från varandra.

Oftast arbetar kroppsvallare bäst bakom herden och de vallade djuren, där den med pendlande rörelser, och ett upprätt arbetssätt, driver djuren och håller dem i balans bakom herden. Kroppsvallare är energiska och mycket måna om att hålla ihop flocken.

Vi värnar om vallanlagen

Vi i Kroppsvallarna har tillsammans med SKK identifierat 35 raser i Sverige med troligtvis bevarade vallegenskaper.

Vilka raser som finns med inom Kroppsvallarklubben kan du se på vår raslista. Dessa raser ansvarar SvKV för gällande vallanlagstest och vallprov.

SvKv arbetar utifrån FCI:s regelverk som bygger på gammal  traditionell stil som herdarna använt runt om i Europa under lång tid. Andemeningen i traditionell stil är att hunden skall arbeta utifrån sina instinkter och på eget initiativ hålla flocken samlad och ha uppsikt över den för sin herde. Men hunden skall också kunna lyda givna kommandon när så behövs. Herde, djurbesättning och hund är ett team tillsammans.

Shetland sheepdog