NHAT och Rasklubb

OBS! i December så skickade SvKV ut information till  vallningsansvariga i rasklubbarna samt i ett medlemsbrev till varje enskild medlem om att vi nu från årsskiftet har fått igenom hos SKK  att rasklubb får prioritera sin egen ras vid ett anlagstest.

Vi är glada för att detta nu är möjligt för rasklubbarna. Självklart så är alla raser på raslistan ändå välkomna att anmäla och tas in på platser som inte fylls av rasklubbens egen ras.

 

Ny bilaga till anlagsprotokollen

En bilaga finns nu till vallanlagsprotokollet (NHAT).

Denna bilaga  är tänkt att bidra till att  få liktydighet i bedömningarna.
För att få det så enkelt som möjligt att få jämförbara protokoll för hundägare och uppfödare har detta dokument skapats.
Det skall ligga som en bilaga till vallanlagsprotokollet from 2021.

Ett eller flera kryss sätts över de siffror som stämmer med hundens beteende i de olika delarna. Siffran/siffrorna  förs sedan över till respektive del på protokollets första sida.

Nytt är också att VG är utbytt till EXC så vi ligger lika som övriga Europa.

Länk till hur det nya protokollet ser ut.

SvKV-vallanlagsprotokoll inkl del 2