Årsmöte och informationsträff för vallansvariga

Den 2 mars hölls SvKVs årsmöte. En styrelse har röstats fram och vilka som ingår i den kan du läsa under rubriken Klubben.

Vi gläder oss åt att det på informationsträffen för vallansvariga från rasklubbar var flera representanter på plats. Informationen  handlade om att som rasklubb stå som teknisk utförare av ett vallanlagstest (NHAT).

Många bra synpunkter och frågor togs upp och vi i styrelsen tackar för all feedback från er som var där. Positiv feedback från medlemmar och i detta fall vallansvariga gör att vi kan utveckla vår verksamhet för allas bästa. Så tack till alla som deltog.