Anlagstest i vår och sommar

Svenska Kroppsvallarklubben SvKV anordnar anlagstest den 7 april i Uppland.

Svenska Kelpieklubben SVEKK anordnar anlagstest den 27 april i Uppland.

Svenska Briardklubben anordnar anlagstest den 28 april i Uppland. Fullbokat.

Svenska Isländska Fårhundsklubben SIFK anordnar anlagstest den 5 maj i Södermanland.

Svenska Kroppsvallarklubben SvKV anordnar anlagstest den 15 juni i Södermanland.

För mer information och kontaktuppgifter för anmälan går du in på fliken vallanlagstest (NHAT) och klickar på kalendarium.

 

 

Informationsträff för rasklubbarna angående teknisk utförare för anlagstest. 2 mars efter årsmötet.

Den 2 mars, samma dag som årsmötet, håller SvKV en informationsträff om anlagstest. Den riktar sig till vallansvariga inom de rasklubbar SvKV har på sin raslista. Men det går att skicka en annan representant om man inte har en vallansvarig.

Informationen gäller vad man ska kunna för att stå som teknisk utförare av ett anlagstest.

Vi hoppas att så många vallansvariga (eller annan representant) som möjligt kan komma. Det är viktigt att man som rasklubb känner till vad som krävs för att stå som teknisk utförare.

Anmälan till träffen görs senast den 21 feb. på traning-prov(at)kroppsvallarna.se

För mer information kan du klicka på länken här nedan.

Inbjudan till utbildning för vallningsansvariga.