Vill du hjälpa till med något i föreningen?

Vi är en förening i växande och det finns mycket som ska göras. Vi i styrelsen räcker inte till för allt som skall göras så vi efterlyser dig som vill hjälpa till.

Följande kommittéer behöver några personer till som vill arbeta fram förslag som styrelsen kan fatta beslut utifrån.

Träning och prov.

Regelverk och organisation.

Utbildning.

Medlemsvård och pr.info.

Om du känner att något av detta intresserar dig hör du av dig till

info@kroppsvallarna.se