Alla inlägg av Webmaster

Medlemsbrev 1 2020

Hej!

Nu är årets första medlemsbrev utskickat. Har du inte fått det så beror det förmodligen på att du glömt att uppdatera ev. ändring av epostadress.

Detta gör du då hos SKK som hanterar vårt medlemsregister.

Meddela gärna SvKV din nya adress om du vill ha det medlemsbrev som nu är utskickat. I annat fall får du inget förrän till nästa gång.

Angående coronaepidemin

Vi följer de myndighetsbeslut som kommer vilket kan påverka våra möjligheter att hålla de test och prov som finns planerade.

De arrangemang som SvKV är både arrangör och teknisk utförare av får du information om via hemsidan eller så mailar du traning-prov@kroppsvallarna.se.

I dagsläget har vi inga planer på att ställa in något arrangemang men vi kan bli tvungna att göra det med kort varsel om nya direktiv med striktare bestämmelser kommer ut.

Står en rasklubb som teknisk utförare kontaktar du rasklubben för att få information. Kontaktuppgifter till rasklubben finner du i annonsen för vallanlagstestet.

 

Kurs i vallning

Nina Eberleh och Odder Rué Oooops (Briard). Vallarbetsprov 6 okt. 2019.

I vår kommer SvKV att ha en kurs på Görvelns gård norr om Stockholm.

Ny kurs – Kurs i Vallarbetsprov (HWT) kommer att hållas på Fäboda gård 6 juni.

För information och anmälan går du in under rubriken kurser och läger.