Alla inlägg av Webmaster

På gång Titlar inom Traditionel style

Nu har SKK tillsammans med olika rasklubbar på SvKVs raslista tagit fram förslag på titlar och ett vallningschampionat för kroppsvallare inom ”Traditionel style”.

Man kommer själv att få be om att titeln skall läggas till vid hundens övriga meriter på SKK hunddata genom att ta kontakt med SKK.

Dessa titlar skall gälla från och med årsskiftet 21-22.

Titlar inom Traditionel style

NHAT och Rasklubb

OBS! i December så skickade SvKV ut information till  vallningsansvariga i rasklubbarna samt i ett medlemsbrev till varje enskild medlem om att vi nu från årsskiftet har fått igenom hos SKK  att rasklubb får prioritera sin egen ras vid ett anlagstest.

Vi är glada för att detta nu är möjligt för rasklubbarna. Självklart så är alla raser på raslistan ändå välkomna att anmäla och tas in på platser som inte fylls av rasklubbens egen ras.