Svenska domare

Internationell svenska domare:

Ankie Hermansson för FCI-HWT,  FCI-IHT 1-3

När utländska domare inbjuds att döma i Sverige behövs det en Svenska överdomare.

Överdomare inom SvKV

.