Medlemssida/protokoll

Vi lägger upp protokoll ett år bakåt i tiden.
Finns intresse av äldre protokoll mailar man info@kroppsvallarna.se.

Styrelsemöten kommer att hållas varje månad med undantag för juli och januari.

Frågor som man önskar ska tas upp på styrelsemöte ska mailas till info@kroppsvallarna.se 

Protokoll

2022
Styrelsemöte februari signerat
Årsmöte hölls digital 12-14 mars
Årsmötesprotokoll 2022 Signerat
Konstituerande möte 2022 signerat
Styrelsemöte maj signerat
Styrelsemöte Augusti
Styrelsemöte september signerat
Styrelsemöte oktober signerat
Styrelsemöte december signerat

2023
Styrelsemöte januari signerat