Medlemssida/protokoll

Vi lägger upp protokoll ett år bakåt i tiden.
Finns intresse av äldre protokoll mailar man info@kroppsvallarna.se.

Styrelsemöten kommer att hållas 1:a måndagen i varje månad med undantag för juli och januari.

Frågor som man önskar ska tas upp på styrelsemöte ska mailas in 10 dagar i förväg till info@kroppsvallarna.se 

Protokoll

Protokoll-2020-08-10
Protokoll-2020-09-07
Protokoll 2020-10-12
Protokoll 2020-11-02 
Protokoll 2020-12-14 
Protokoll 2021-01-11 
Protokoll 2021-01-19  extra styrelsemöte
Protokoll 2021-02-01
Protokoll 2021-03-01
Protokoll2021-05-21

Protokoll 2021-06-08

Protokoll2021-08-09 

 

Årsmöte hölls digital 12-14 mars

Årsmöteshandlingar 2021:

Balansrapport SVKV 2020
Resultatrapport SVKV 2020
Budget SvKV 2021
Valberedningsförslag 2021
Verksamhetsberättelse SvKV 2020
SvKV Verksamhetsplan 2021

Protokoll SvKV DFÅ 21031214 signerat

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte sid 1                                      Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte sid 2