Medlemssida/protokoll

Vi lägger upp protokoll ett år bakåt i tiden.
Finns intresse av äldre protokoll mailar man info@kroppsvallarna.se.

Styrelsemöten kommer att hållas varje månad med undantag för juli och januari.

Frågor som man önskar ska tas upp på styrelsemöte ska mailas till info@kroppsvallarna.se 

Protokoll

Protokoll 2021-03-01
Protokoll2021-05-21
Protokoll 2021-06-08
Protokoll2021-08-09 
2021-09-08 Protokoll extra styrelsemöte
2021-09-14 Protokoll
2021-10-12 Protokoll
2021-11-09 Protokoll
2021-12-14 digitalt signerat protokoll

2022-02-08 SvKV Protokoll Signerat

Årsmöte hölls digital 12-14 mars

Årsmöteshandlingar 2021:

Balansrapport SVKV 2020
Resultatrapport SVKV 2020
Budget SvKV 2021
Valberedningsförslag 2021
Verksamhetsberättelse SvKV 2020
SvKV Verksamhetsplan 2021
Protokoll SvKV DFÅ 21031214 signerat
Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte sid 1                                 
Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte sid 2