REGELVERKET FÖR PROV

Den internationella kennelfederationen FCI´s (Federation Cynologique Internationale) regelverk för prov med vallhundar, Traditionell stil, ligger till grund för de svenska herdingreglerna. SvKV har i samarbete med SKK översatt och delvis anpassat reglerna till svenska förhållanden, bland annat vad gäller djurskydd och vilka raser som omfattas.

Regelverket består av tre delar:

  • Vallanlagstest, NHAT (Natural Herding Aptitude Test)
  • Vallarbetsprov HWT (Herding Working Test)
  • Vallprov  – Traditionell stil i tre klasser

Reglerna för vallanlagstest har redan trätt i kraft och de övriga två regelverken förväntas träda i kraft i januari 2018.

SvKV Vallanlagstest (NHAT) 2017