Kalendarium för kommande vallarbetsprov

Den 5-6 oktober anordnades officiellt vallarbetsprov (HWT) på Fäboda gård i Södermanland

Domare Steve Jaunin från Schweiz med fåren under det seminarium som erbjöds under helgen.

 

Mer information och bilder är under bearbetning.