Kalendarium för kommande prov

Inget planerat i nuläget.

Så fort en ny planering finns så läggs information ut här.

Om du som djurägare vill ställa din gård till förfogande för HWT och IHT kontaktar du SvKV på prov-tavling@kroppsvallarna.se senast den 15 dec 2021 för prov som skall hållas 2022.

Anna Brinning med Maibe Tails Tres (Tres)
Fotograf Marloes Fransen