Kalendarium för kommande vallarbetsprov

Gällande vallarbetsprov (HWT) och vallprov (IHT) så planerade SvKV att hålla ett HWT samt IHT 1, 8-9 augusti på Fäboda gård i Sörmland.
Tyvärr så måste detta flyttas fram i tiden på grund av Coronapandemin. Vi återkommer med information under sommaren om dessa prov kan hållas någon gång under hösten 2020 i stället.

Information kommer att finnas här på hemsidan, vår Facebooksida.