Styrelsen

 

Styrelsen har möte andra tisdagen i månaden med undantag för Juli och Januari, frågor till styrelsen skall vara styrelsen till handa 10 dagar innan nästkommande möte.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi tar gärna emot tips på hur vi kan förbättra vår organisation samt hemsidan och Facebooksida.

Det går också bra att maila  info@kroppsvallarna.se


Ordförande:  Lena Stangvik        Mail:  Lena Stangvik


Vice ordförande:  Karin Petterson,         Mail: Karin Petterson

Jag var tidigare ordförande i IKV som föreningen hette innan vi gick med i SKK.

Jag har för tillfället en Briard som jag har provat lite vallning med, tidigare hade jag en Kelpie som jag skaffade för att han skulle lära mig mer om vallning.

Min största drivkraft vad gäller klubben och vallning är vikten av att bibehålla vallanlaget i alla de raser som har det som grund till att de idag är så bra tjänste- och sporthundar. Tyvärr är det säkraste sättet att se till att uppfödarna avlar för att bibehålla ett anlag att det finns titlar att sträva efter.


Sekreterare: Anna Brinning,               Mail: Anna Brinning

Anna Brinning heter jag och har tränat/tävlat sedan mitten av 70 talet.  Har under många år varit aktiv inom Svenska  Brukshundsklubben som instruktör, domare inom bruks och lydnad, var med och startade Svenska Australian Shepherd klubben och var dess ordförande under många år. Gick utbildning våren 2019 och är numera även vallanlagstestare NHAT. Har en liten uppfödning av Aussies under kennelnamnet Maybe Tail´s. När jag köpte min första Aussie 1998 väcktes mitt intresse för vallning och sedan 5 år tillbaka är det bara vallning som gäller för mina egna hundar. Vi tränar på får, nöt och anka. Vår tävlingsverksamhet har mestadels varit i Holland och Tyskland.
Min äldsta tik är WTCH (Vallningschampion i vår amerikanska moderklubbs tävlingsordning) och jag har en yngre hund som ska börja tävla snart. Vi har även varit uppe på VP som är SVAKS (Svenska Bordercollie klubbens vallanlagsprov). Jag brinner för den arbetande hunden och som uppfödare vet jag att det är svårt att få valpköpare som liksom jag ”bara” vill valla. Min bestämda tro är dock att om hunden har kvar sina instinkter som den en gång avlades för, då fungerar den till alla typer av hundsporter.


Kassör: Nina Eberleh   Mail: Nina Eberleh

Jag bor på landet mitt i Värmland på en gammal gård med två Briarder och några islandshästar.

Mitt främsta intresse för att jobba med hundarna är vallning. Det har jag gjort sedan 2016 och framgångsrikt tävlat upp till TS-IHT1.

Jag engagerar mig i klubben då jag tycker det är viktigt att bibehålla rasens naturliga vallanlag. 


Ledamot:    Ankie Hermansson,                 Mail:  Ankie Hermansson

Jag  bor på Fäboda Gård  utanför Mariefred med min man Mique, 8 st Beauceroner och ca 80 får.  Med ett ursprung som IT-konsult ”systemerare/programmerare” är jag nu bla. fårfarmare på heltid. Jag tar emot alla kroppsvallande raser för träning på egen träningsanläggning sedan 2014 och Jag är i skrivandets stund Sveriges enda domare alla nivåer i FCI-Traditionel style. Jag har dömer FCI-TS både nationellt och internationellt.
Själv har jag rasen Beauceron som jag tränar och tävlar FCT-TS sedan 2016, vi har tävlat i Sverige, Finland, Holland, Schweiz och Frankrike flertalet gånger. Min hane Bosc är också Sveriges första vallprovschampion.
Jag har flertalet egna meriter med 5st egenuppfödda hundar upp till Nivå 3.

Vi har också liten uppfödning av rasen Beauceron under kennelnamnet Goosewood’s.
Jag har varit aktiv i SvKV IKV ”som började som IKV och sedan bytte namn till SvKV ”  och  SvKV’s styrelse från starten i oktober 2010 .


Ledamot:  Mari Lindström,          Mail: Mari Lindström


Ledamot:  Linda Lindekrans,       Mail: Linda Lindekrans


Suppleant  : Cor Van Der Beek    Mail:  Cor Van der Beek


Suppleant: Annika Alfreds          Mail Annika Alfreds


Revisor  :    Anso Pettersson        Mail: Anso Pettersson

Suppleant: Lars Skoog


Valberedning :  Ulla Hemmings    Mail  Ulla Hemmings   
                          Ida Gunnarsson
                          Marloes Fransen