Styrelsen

Hej! Nedan finner du namn på oss som är med i styrelsen samt länk till mailadress på de som har grön text.

Styrelsen har möte varje måndag i månaden med undantag för Juli och Januari, frågor till styrelsen skall vara styrelsen till handa 10 dagar innan nästkommande möte.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi tar gärna emot tips på hur vi kan förbättra vår organisation samt hemsidan och Facebooksida.

Det går också bra att maila  info@kroppsvallarna.se


Ordförande : Karin Petterson,               mail: Karin Petterson


Vice Ordförande: Teresa Lejenäs,         mail:  Teresa Lejenäs

Teresa Lejenäs heter jag och har varit mest aktiv inom Svenska Lapphundklubben då jag har haft två av raserna som ingår där, Finsk Lapphund (94) och Lapskvallhund (99) och med min finska lapphund var jag aktiv inom SBK, vi provade mycket inom bevakning och även provade på att delta på sök med marinen, min lapska vallhund var tanken att fortsätta inom frivilligsektorn men det blev utställning istället. Jag tycker det är roligt att se hundarnas naturliga anlag för vallning och hur man idag kan utveckla den.

Min tid som aktiv inom Svenska lapphundklubben har jag en rätt lång erfarenhet inom föreningsteknik då jag suttit som ledamot sekreterare samt ordförande på både lokal nivå (distrikt) samt även som ordförande på central nivå. Jag bor i Järfälla nord väst om Stockholm med min sambo och dotter samt mina två hundar en finska lapphund och en lapskvallhund som jag tränar vallning med.


Sekreterare, info: Marie Lindström,    mail:  Marie Lindström

Jag har haft hund som mitt speciella intresseområde så länge jag kan minnas. Jag utbildade mig i min ungdom till instruktör på SBK. Jag har haft många  kurser i vardagslydnad och klickerträning. Jag har tränat och tävlat i lydnad, bruks, jaktprov med retriever och agility. Jag har mest haft olika fågelhundar och en Jack Russel.

Numer har jag en Isländsk fårhund som är utbildad terapihund och jobbar med mig inom daglig verksamhet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Men med Flisa, som hon heter, så har också intresset för vallning kommit. Vi tränar och går på kurser och har tävlat ett par gånger på inofficiellt prov. Det är så roligt och fascinerande att jobba tillsammans med sin hund och få detta att fungera med en djurbesättning därtill.


Kassör:   Ankie Hermnansson,                 mail:  Ankie Hermansson

Jag  bor på Fäboda Gård  utanför Mariefred med min man Mique, 6 st Beauceroner och ca 100 får.  Med ett ursprung som IT-konsult ”systemerare/programmerare” är jag nu bla. fårfarmare på heltid. Jag är vallinstruktör för kroppsvallande raser med egen träningsanläggnin och anlagstestare för kroppsvallande raser NHAT.  Själv har jag rasen Beauceron som jag tränar och tävlar vallning med. Tränar och tävlar gör vi  med inriktning på FCI-Traditional Style, hittills i Finland, Holland, Schweiz och Frankrike. Jag har i skrivandets stund 3 hundar som jag tävlar i FCI-Traditional Style, 3 hundar i IHT2 ” nivå2 ”  varav 2 st är klara för IHT3 ”nivå3″ .

Vi har också liten uppfödning av rasen Beauceron under kennelnamnet Goosewood’s. Jag har varit aktiv i IKV ” som sedan bytte namn till SvKV ”  och  SvKV’s styrelse från starten i oktober 2010 .


Ledamot :  Ulla Hemmings

Jag heter Ulla Hemmings och har sedan 1994 haft rasen Australian Cattledog. Redan med min första hund har jag provat på fårvallning. Intresset för att valla med hund har fortsatt genom åren.
Jag var tidigare engagerad som ordförande i den gemensamma raklubben för Australian Kelpie och Cattledog, där många vallningsläger anordnades. Då använde vi det vallanlagsprov, som var framtaget för Bearded Collies, men som för oss var inoficiellt. Numer är jag ordförande i rasklubben för Australian Cattledog. Hemma har jag sedan 19 år en besättning värmlandsfår,( inte helt lättvallade).
Att vi nu fått möjlighet att få officiella tester och prov för våra hundraser, känns som en stimulerande uppgift att arbeta vidare med. Även verka för att få tillgång till fler platser och besättningar som gör det möjligt för fler intresserade och aktiva hundägare och uppfödare, att bedriva den typ av arbete för våra hundar, som de en gång avlats för.


Suppleant :  Anna Brinning,                  Anna Brinning

Anna Brinning heter jag och har tränat/tävlat sedan mitten av 70 talet.  Har under många år varit aktiv inom Svenska  Brukshundsklubben som instruktör, domare inom bruks och lydnad, var med och startade Svenska Australian Shepherd klubben och var dess ordförande under många år. Gick utbildning våren 2019 och är numera även vallanlagstestare NHAT. Har en liten uppfödning av Aussies under kennelnamnet Maybe Tail´s. När jag köpte min första Aussie 1998 väcktes mitt intresse för vallning och sedan 5 år tillbaka är det bara vallning som gäller för mina egna hundar. Vi tränar på får, nöt och anka. Vår tävlingsverksamhet har mestadels varit i Holland och Tyskland.
Min äldsta tik är WTCH (Vallningschampion i vår amerikanska moderklubbs tävlingsordning) och jag har en yngre hund som ska börja tävla snart. Vi har även varit uppe på VP som är SVAKS (Svenska Bordercollie klubbens vallanlagsprov). Jag brinner för den arbetande hunden och som uppfödare vet jag att det är svårt att få valpköpare som liksom jag ”bara” vill valla. Min bestämda tro är dock att om hunden har kvar sina instinkter som den en gång avlades för, då fungerar den till alla typer av hundsporter.


Suppleant  :  Sandra Larsson

Jag heter Sandra Larsson och kommer ursprungligen från
Svenska Australian Cattledogklubben där jag sedan 3 år tillbaka sitter som Kassör.

Tillsammans med mina Cattledogs fann jag ett stort intresse i vallning, både som arbetsform samt tävlingsform.  Jag brinner för att bibehålla vallnings-egenskaper i såväl min egna ras samt hos övriga kroppsvallande raser!

Jag anser att ursprungliga instinkter måste förvaltas för att ej försvinna och därmed negativt påverka våra arbetande rasers funktionsduglighet. Jag upptäckte SVKV i samband med att vallnings-intresset uppdagades och jag sitter som vallnings-ansvarig samt teknisk ansvarig för NHAT i min rasklubb. Jag arbetar sedan 2009 som ekonomichef i mitt egna företag inom rivningsbranschen och titulerar mig som 100% hundnörd på fritiden där jag både håller kurser (utbildad SBK-instruktör) och tränar/tävlar i bruks, lydnad, rallylydnad samt vallning förstås!


Revisor  :  Nina Eberleh


Valberedning :  Jan Rohdin