Kalendarium för kommande vallanlagstester

OBS! Om det i våra annonser finns raser eller hundar med viss inriktning på träning som inte tas emot så är det djurägaren på den gård man anlitat som inte tar emot dessa hundar för träning eller prov.

SvKV eller rasklubb äger inte rätt att neka någon ras på raslistan men djurägaren vars djur som skall vallas har det. Så titta efter om du har en ras som inte tas emot överallt. Vissa gårdar tar emot och andra inte.

Samtliga vallanlagstest som var planerade under våren är nu inställda med anledning av SKKs direktiv om inställda klubbverksamheter för att motverka smittspridning av Coronavirus.

I nuläget finns inga nya inplanerade anlagstest utan här avvaktar både rasklubbar och SvKV besked från SKK och myndigheter.


 


 

FCI-godkända raser enl SvKV´s raslista .

Anmälan till anlagstest (NHAT) skickas till traning-prov@kroppsvallarna.se

Blankett för anmälan :  Anmälan vallanlagstest privatperson