Kalendarium för kommande vallanlagstester

OBS! Om det i våra annonser finns raser eller hundar med viss inriktning på träning som inte tas emot så är det djurägaren på den gård man anlitat som inte tar emot dessa hundar för träning eller prov.

SvKV eller rasklubb äger inte rätt att neka någon ras på raslistan men djurägaren vars djur som skall vallas har det. Så titta efter om du har en ras som inte tas emot överallt. Vissa gårdar tar emot och andra inte.

I nuläget finns inplanerade regionala vallanlagstest(NHAT) , se annonser nedan. Uppdatering sker fortlöpande om/när  planering blir klar på fler platser.

Vi följer SKKs direktiv om klubbverksamheter för att motverka smittspridning av Coronavirus.

inbjudan till NHAT SvKV 27 september Almunge Fullbokat

Inbjudan till NHAT SVKV 16 okt Ärla, Eskilstuna Fullbokat

inbjudan till NHAT SvKV  31 okt – 1 nov  Gummarp – Småland, Forsheda.

Inbjudan  till NHAT SCK 8 nov Mårtensby, Almunge

 


Hur anmäler man sig till att vallanlagstest?
Anmälan  skall  skickas till SvKV  traning-prov@kroppsvallarna.se eller till den rasklubb som står som utförare av anlagstest, se annons för mailadress till rasklubb.
OBS! Eftersom vi kopierar uppgifter till protokoll och resultatlistor så vill vi ha blanketten som pdf, ej som jpg eller skärmdump!Döp dokumenten så vi vet vem det tillhör.

OBS! Då det skiljer en del beroende på vilken webbläsare som används kan det fungera olika när man skall spara sin PDF blankett. Om ni fyller i blanketterna direkt på hemsidan utan att först ladda ner den kan det, beroende på webbläsare, vara problem att spara så att de värden man fyllt i kommer med. Om ni har problem med detta  så ladda först ner blanketten lokalt på er dator.  Fyll i den där och spara som vanligt.
Om du  har problem med att fylla i våra blanketter ber vi dig höra av dig till oss på traning-prov@kroppsvallarna.se

Blankett som privatperson ska ladda ner och använda.

Klicka här för att komma till anmälningsblankett.

Godkända raser som kan anmäla:
FCI-godkända raser enl SvKV´s raslista .