Kalendarium för kommande vallanlagstester

19 april står Svenska Isländska Fårhundsklubben (SIFK) som teknisk utförare av vallanlagstest (NHAT) hos Ann Awes på Klämmestorp, Sandhem utanför Mullsjö. SvKV står som arrangör.

För mer info och anmälan klicka på länken.

Annons Klämmestorp 19 april


16 – 17 maj anordnar Svenska Kroppsvallarklubben (SvKV) vallanlagstest på Gårdsbackens Hundcenter utanför Örnsköldsvik.

För info och anmälan klicka på länken.

Annons Gårdsbacken 16-17 maj


22 maj anordnar Svenska Kroppsvallarklubben (SvKV) vallanlagstest (NHAT). Även detta hos Ann Awes på Klämmestorp.

För mer info och anmälan klickar på länken.

Annons Klämmestorp -22-maj


FCI-godkända raser enl SvKV´s raslista .

Anmälan till anlagstest (NHAT) skickas till traning-prov@kroppsvallarna.se

Blankett för anmälan :  Anmälan vallanlagstest privatperson