Kalendarium för kommande vallanlagstester

Svenska Kroppsvallarklubben  SvKV anordnar anlagstest den 7 april i Uppland. För information klicka på nedanstående PDF fil. För anmälan mailar du traning-prov@kroppsvallarna.se

Inbjudan SvKV anlagstest 7 april 2019

Svenska Kelpieklubben anordnar ett anlagstest den 27 april. Raser som djurägaren inte tar emot på detta test är Malinois. I övrigt är samtliga raser på SvKV,s raslista välkomna att anmäla.För anmälan och information gå in på www.kelpieklubben.se

Svenska Briardklubben anordnar anlagstest den 28 april. Raser som djurägaren inte tar emot på detta test är Malinois. I övrigt är samtliga raser på SvKV,s raslista välkomna att anmäla. För anmälan och information gå in på eller www.svenskabriardklubben.se/aktiviteter/vallning-40187255

Svenska Isländska Fårhundsklubben SIFK anordnar anlagstest den 5 maj. Raser som djurägaren inte tar emot på detta test är Malinois och Laekenois. Övriga raser på SvKV,s raslista är välkomna att anmäla. För anmälan och information gå in på www.islandshunden.se

Svenska Kroppsvallarklubben SvKV anordnar anlagstest den 15 juni i Södermanland. För information klicka på nedanstående PDF fil. För anmälan mailar du traning-prov@kroppsvallarna.se

Inbjudan SvKV anlagstest 15 juni 2019