Kalendarium för kommande vallanlagstester

Svenska Kelpieklubben anordnar ett anlagstest den 27 april utanför Uppsala. För information gå in på www.kelpieklubben.se

Svenska Briardklubben anordnar anlagstest den 28 april utanför Uppsala. Testet är fullbokat. För information gå in på eller www.svenskabriardklubben.se/aktiviteter/vallning-40187255

Svenska Isländska Fårhundsklubben SIFK anordnar anlagstest den 5 maj utanför Strängnäs. Raser som djurägaren inte tar emot på detta test är Malinois och Laekenois. Övriga raser på SvKV,s raslista är välkomna att anmäla. Vi flyttar fram sista anmälningsdag till 18 april då det finns några platser kvar på anlagstestet. För anmälan och information gå in på www.islandshunden.se

I samband med vallanlagstest den 5 maj så finns möjlighet att delta i en prova på dag den 4 maj. Inbjudan till prova på dag SIFK

Svenska klubben för ungerska raser Svk Fur anordnar anlagstest den 5 maj utanför Uppsala. Raser som djurägaren inte tar emot på detta test är Malinois. I övrigt är samtliga raser på SvKV,s raslista välkomna att anmäla.  För anmälan och information klickar du på länken. Välkommen till Svk Fur vallanlagsdag den 5 maj

Svenska Kroppsvallarklubben SvKV anordnar anlagstest den 16 juni utanför Strängnäs. Sista anmälnings- och betalningsdag är 15 maj. För information klicka på nedanstående PDF fil. För anmälan mailar du traning-prov@kroppsvallarna.se

Inbjudan SvKV anlagstest 16 juni 2019

I samband med vallanlagstest den 16 juni så finns möjlighet att delta i en prova på dag den 15 juni. Inbjudan till prova på dag SvKV