Kalendarium för kommande vallanlagstester

OBS! Om det i våra annonser finns raser eller hundar med viss inriktning på träning som inte tas emot så är det djurägaren på den gård man anlitat som inte tar emot dessa hundar för träning eller prov.

SvKV eller rasklubb äger inte rätt att neka någon ras på raslistan men djurägaren vars djur som skall vallas har det. Så titta efter om du har en ras som inte tas emot överallt. Vissa gårdar tar emot och andra inte.


19 april står Svenska Isländska Fårhundsklubben (SIFK) som teknisk utförare av vallanlagstest (NHAT) hos Ann Awes på Klämmestorp, Sandhem utanför Mullsjö. SvKV står som arrangör.

Annons  info och anmälan – Klämmestorp 19 maj


26 april står Svenska Kelpieklubben (SVEKK) som teknisk utförare av vallanlagstest (NHAT) på Mårtensby gård utanför Uppsala. SvKV står som arrangör.

Annons info och anmälan – Mårtensby Gård 26 april 


3 maj anordnar Svenska Kroppsvallarklubben (SvKV) vallanlagstest (NHAT) på Görvälns gård i Järfälla norr om Stockholm.

Fullbokat.

Annons Görväln 3 maj


16 – 17 maj anordnar Svenska Kroppsvallarklubben (SvKV) vallanlagstest på Gårdsbackens Hundcenter utanför Örnsköldsvik.

Annons info och anmälan – Gårdsbacken 16-17 maj


17 maj står Svenska rasklubben för Finsk Lapphund (SRFL) som teknisk utförare av vallanlagstest på Klämmestorp. hos Ann Awes. SvKV står som arrangör.

 Annons info och anmälan – Klämmestorp – 17 maj 


22 maj anordnar Svenska Kroppsvallarklubben (SvKV) vallanlagstest (NHAT). Även detta hos Ann Awes på Klämmestorp.

Annons info och anmälan – Klämmestorp -22-maj


24 maj står Svenska Sheltieklubben (SSSK) som teknisk utförare av vallanlagstest (NHAT) hos Ankie Hermansson på Fäboda gård. SvKV står som arrangör.

Annons info och anmälan – Fäboda – 24 maj


31 Maj står Svenska Briardklubben som teknisk utförare av vallanlagstest (NHAT)på Mårtensby gård utanför Uppsala. SvKV står som arrangör.

 


FCI-godkända raser enl SvKV´s raslista .

Anmälan till anlagstest (NHAT) skickas till traning-prov@kroppsvallarna.se

Blankett för anmälan :  Anmälan vallanlagstest privatperson