Kommande vallanlagstester och anmälningsblankett

OBS! Om det i våra annonser finns raser eller hundar med viss inriktning på träning som inte tas emot så är det djurägaren på den gård man anlitat som inte tar emot dessa hundar för träning eller prov.

SvKV eller rasklubb äger inte rätt att neka någon ras på raslistan men djurägaren vars djur som skall vallas har det. Så titta efter om du har en ras som inte tas emot överallt. Vissa gårdar tar emot och andra inte.

Vi följer SKKs direktiv om klubbverksamheter för att motverka smittspridning av Coronavirus.


NHAT SASK 5 februari 2022 Färlöv, Skåne

NHAT SvKV 6 feb. 2022 Färlöv, Skåne

Anmälan vallanlagstest privatperson
Hur anmäler man sig till att vallanlagstest?
Anmälningsblanketten ska laddas ner och sparas lokalt på din dator innan den fylls i.  OBS! Vi vill ha blanketten som pdf, ej som jpg, skärmdump eller ifylld för hand! Döp dokumenten så vi vet vem det tillhör. Oriktigt blankettformat tas ej emot.

Om du  har problem med att fylla i våra blanketter ber vi dig höra av dig till oss på prov-tavling@kroppsvallarna.se

Anmälan  skall  skickas till SvKV  prov-tavling@kroppsvallarna.se eller till den rasklubb som står som utförare av anlagstest, se annons för mailadress till rasklubb.