Utbildningar

Svenska Kroppsvallarklubben arbetar just nu med att ta fram nya regelverk och utbildningsplaner för domare, instruktörer och anlagsbeskrivare. I väntan på dessa är inga nya utbildningar planerade.