Utbildning

Är du intresserad av att utbilda dig till anlagstestare eller domare inom FCI Traditionel style.

Nedan finner du ramverket för vad som gäller för de olika utbildningarna som finns inom SvKV.
Utbildningsplaner som exakt beskriver hur utbildningarna ser ut och vilka krav och förväntningar som finns
på aspiranterna är under framtagande och beräknas vara klara senast hösten 2023.

Kriterier för att bli auktoriserad anlagstestare

Domarutbildningsplan HWT IHT

Kriterier för att bli prov och tävlingsledare

Domare Steve Jaunin och domaraspirant Ankie Hermansson.