Utbildning

Utbildning till anlagstestare hölls den 18-19 maj 2019 på Klämmestorp utanför Mullsjö.

Det var flera som deltog i utbildningen och som också efter denna uppfyller de krav som ställs på att få bli anlagstestare. Så till hösten har vi tillgång till fler anlagstestare i Sverige vilket kan underlätta för både rasklubbar och SvKV att ordna fler vallanlagstest (NHAT).

Krav för att bli auktoriserad anlagstestare

Krav för att bli domare FCI-traditional style

Berger des pyrénées