Utbildningar

Svenska Kroppsvallarklubben arbetar just nu med att ta fram nya regelverk och utbildningsplaner för domare, instruktörer och anlagsbeskrivare.